کلکسیون 05-گالری ها - انجمن مجموعه داران ایران
Ad
Ad

آمار

*

 – مخاطب گرامی این گالری /این صفحه فقط شامل اشیا و کلکسیون های شخصی برخی از اعضا می باشد لطفا برای مشاهده عکس های دیگر از جمله توربازدید ها و یا بزرگداشت ها و سایر عکس ها از طریق فهرست سمت راست به قسمت درباره انجمن – گزارش عملکرد {این قسمت } مراجعه کنید … همراهی شما افتخار ماست*

گالری عکس کلکسیون های مجموعه داران ایران :

کلکسیون شخصی مرتضی صمیمی فرد                      برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون شخصی استاد نثاری                         برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

 .

کلکسیون مجموعه شخصی آقای میهمی            برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون شخصی جناب کاشانی                         برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون شخصی آقای حافظ نظری                           برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید

 .

کلکسیون مجموعه شخصی خانم مرجان رامی    برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

 .

مجموعه شخصی آقای ابولفضل کاظمی             برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

 .

کلکسیون شخصی آقای محمود زارعی               برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون   شخصی آقای آباده ای                      برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون   شخصی آقای موسوی                     برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون   شخصی آقای نخعی  ۱                    برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

کلکسیون   شخصی آقای نخعی  ۲                    برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون   شخصی آقای رضوی                        برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون  شخصی  مهندس لطفی-۲                برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

 .

کلکسیون  شخصی مهندس لطفی-۱                برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون  شخصی مهندس لطفی-۳            برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

 کلکسیون    شخصی بهنام کشکولی           برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون  شخصی خانم دریا بایرامی            برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون  شخصی آقای خلیل غفاری            برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون  شخصی استاد رضا سرابی           برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون شخصی آقای حمیدرضا مقصود پور    برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

کلکسیون  شخصی آقای محسن تجربه کار      برای ورود به گالری عکس ها کلیک کنید.

.

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۲-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

دومین گالری عکس از کلکسیون های جناب آقای نخعی

 

 

کلکسیون نخعی در هتل مشهد

کلکسیون جناب آقای نخعی

کلکسیون هتل

کلکسیون زیبا و دیدنی جناب آقای نخعی

کلکسیونی در مشهد

نمای کلی از کلکسیون جناب آقای نخعی-سماور

کلکسیون سماور

کلکسیون جناب آقای نخعی-سماور

 

گالری عکس های کلکسیونی

کلکسیون نفیس و ارزشمند سماور

نمایی از آقای نخعی و کلکسیون

کلکسیون جناب آقای نخعی-سماور و اشیاء قدیمی

 

کلکسیون جناب آقای نخعی-سماور

کلکسیون جناب آقای نخعی-سماور

 

گالری کلکسیون

کلکسیون جناب آقای نخعی

کلکسیون جناب آقای نخعی

کلکسیون جناب آقای نخعی

کلکسیون

کلکسیون جناب آقای نخعی

کلکسیون نخعی

کلکسیون جناب آقای نخعی

کلکسیون اشیاء قدیمی

کلکسیون رادیو و اشیاء قدیمی

کلکسیون سماور

کلکسیون سماور

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۲-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

کلکسیون شخصی آقای مقصودپور

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۲-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

گوشه ای از کلکسیون زیبای جناب آقای رضوی – مشهد مقدس

کلکسیون رادیو

کلکسیون

کلکسیونر مشهد

radio collection

iranian collectors

collections

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۲-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

کلکسیون شخصی آقای محسن تجربه کار

 

کلکسیون

کلکسیون شخصی آقای تجربه کار عکسها تنها قسمتی از مجموعه ایشان است

 

کلکسیون

کلکسیون

 

کلکسیون جناب تجربه کار

کلکسیون جناب تجربه کار

گالری عکس های آقای محسن تجربه کار عزیز….

کلکسیون

…..

کلکسیون

…..

کلکسیون

…..

کلکسیون

…..

collection

…..

collection

…..

collection

…..

collection

 

…..

کلکسیون

…..

iranian collectors

…..

iranian collectors

…..

iranian collectors

…..

collection

…..

کلکسیونر

…..

کلکسیون

…..

کلکسیون

…..

کلکسیونر

…..

کلکسیونر

…..

کلکسیونر

…..

کلکسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۱-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

گالری کلکسیون شخصی سماور متعلق به جناب آقای نخعی

کلکسیون نخعی

گالری

کلکسیون سماور

iranian collectors

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۱-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش
نمایی از موزه خصوصی جناب صمیمی فرد

نمایی از موزه خصوصی جناب صمیمی فرد

کلکسیون

کلکسیون

کلکسیون

کلکسیون

گالری کلکسیون های شخصی جناب صمیمی فرد

گالری کلکسیون های شخصی جناب صمیمی فرد

کلکسیون

کلکسیون

کلکسیون اشیا قدیمی

کلکسیون اشیا قدیمی

کلکسیون جاعودی

کلکسیون جا عودی

کلکسیون اسکناس های قدیمی

کلکسیون اسکناس های قدیمی

کلکسیون عکس های تاریخی

کلکسیون عکس های تاریخی

کلکسیون عکس های قدیمی

کلکسیون عکس های قدیمی

کلکسیون خط سیاق

کلکسیون خط سیاق

کلکسیون شخصی آقای صمیمی فرد

کلکسیون شخصی آقای صمیمی فرد

کلکسیون ساعت های قدیمی

کلکسیون ساعت های قدیمی

کلکسیون اشیا قدیمی

کلکسیون اشیا قدیمی

کلکسیون تاکسی درمی

کلکسیون تاکسی درمی

کلکسیون مجسمه جانوران

کلکسیون مجسمه جانوران

کلکسیون کبریت

کلکسیون کبریت

کلکسیون

کلکسیون کبریت

کلکسیون عکس هایی از قفل قدیمی

قفل قدیمی

کلکسیون قفل های قدیمی

کلکسیون قفل های قدیمی

کلکسیون صمیمی فرد

کلکسیون صمیمی فرد

کلکسیون صمیمی فرد

گوشه ا ی از کلکسیون آقای صمیمی فرد عضو فعال و ارزشمند انجمن مجموعه داران

کلکسیون صمیمی فرد

گوشه ای از کلکسیون شخصی

کلکسیون صمیمی فرد

کلکسیون صمیمی فرد

کلکسیون آقای صمیمی فرد

قسمت کوچکی از کلکسیون بزرگ آقای صمیمی فرد

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۰-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

گالری کلکسیون ها و موزه زیبای استاد موسوی – مشهد مقدس

موزه استاد موسوی مشهد

باغ شاهنامه مشهد

باغ فردوسی

کلکسیون شخصی موسوی

collection

کلکسیون موسوی

collectors

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۰-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

گالری کلکسیون های کبریت آقای احمد کاشانی

کلکسیون لیبل و کبریت

کلکسیون کبریت و لیبل

کلکسیون کبریت و لیبل

….

کلکسیون کبریت و لیبل

….

کلکسیون سیگار وکبریت احمد کاشانی

…..

کلکسیون

کلکسیون سیگار

….

کلکسیون های ایرانیکلکسیون

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۱۰-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مجموعه شخصی استاد رضا سرابی

مجموعه دار اشیای قدیمی


ارسال
 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۸-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مجموعه شخصی آقای خلیل غفاری

کلکسیون اتومبیل های تاریخی

ا
 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۸-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مجموعه شخصی خانم دریا بایرامی

مجموعه صدف و اجسام دریایی

ار
 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۸-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

کلکسیون شخصی آقای بهنام کشکولی

ارس
 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۸-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

گالری مجموعه / کلکسیون شخصی استاد نثاری

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۸-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش
لیست نگارخانه ها ، فرهنگسرا ها و گالری ها به ترتیب حروف الفبا
لیست آدرس ، تلفن و دورنگار نگارخانه ها، فرهنگسراها و گالری ها به ترتیب حروف الفبا
کلکسیون گالری ها
کلکسیون نگارخانه ها
 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۷-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مجموعه شخصی آقای نبی الله حیدری

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۶-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

گالری مجموعه شخصی آقای میهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۶-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش
گالری عکس های ارسالی خانم مرجان رامی متفرقه
۱۳٩٢/۴/٢٧

 

مجوز طبابت 1309شمسی

گالری عکس های ارسالی خانم مرجان رامی جمعه بازار
۱۳٩٢/۴/٢٧

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

 

جمعه بازار

گالری عکس های ارسالی خانم مرجان رامی کوچه پست
۱۳٩٢/۴/٢٧

 

کوچه پست

 

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

کوچه پست

 

گالری عکس های ارسالی خانم مرجان رامی مجموعه های گوناگون
۱۳٩٢/۴/٢۶

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۶-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش
کلکسیون شخصی آقای ابوالفضل کاظمی مجموعه کبریت و شیشه عطر
۱۳٩٢/۴/٢٧

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۶-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش
کلکسیون شخصی آقای محمود زارعی
۱۳٩٢/۱٠/۳٠

مجموعه شخصی آقای محمود زارعی

مجموعه شخصی آقای محمود زارعی


 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۶-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مجموعه شخصی آقای خلیل غفاری

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مجموعه شخصی خانم دریا بایرامی

 مجموعه شخصی خانم دریا بایرامی


مجموعه شخصی خانم دریا بایرامی

2014-05-24 22.19.57 copy 20140523_114237 20140523_114749 copy 20140523_115419 copy 20140523_115615 copy 20140523_115711 copy 20140523_115848 copy 20140523_120256 copy 20140523_121507-1 copy 20140523_121746 copy 20140523_121931 copy 20140523_122117-1 copy 20140523_123629 copy 20140524_112342 copy 20140524_112542 copy 20140524_113258 copy 20140524_113435 copy 20140524_113644 copy 20140524_113842 copy 20140524_114143 copy 20140524_114334 copy 20140524_114434 copy 20140524_114736 copy 20140524_120256 copy 20140524_120343 copy 20140524_120448 copy 20140524_120526 copy 20140524_120550-1 copy 20140524_121014 copy 20140524_121146 copy 20140524_121436 copy 20140524_121652 copy 20140524_122007-1 copy 20140524_122207-1 copy 20140524_122409-1 copy 20140524_122440 copy 20140524_122458 copy 20140524_123437 copy 20140524_130321 copy

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مجموعه شخصی آقای آباده ای

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

مجموعه فسیل

 

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

بازدیدهای انجمن

۱- بازدید اعضای انجمن مجموعه داران ایران از رستوران موزه هفت خوان تفرش با مدیریت آقای سهیل سینا در تاریخ ۹۲/۶/۱۴

 ۲- بیست و یکمین بزرگداشت پروفسور حسابی با حضور اعضای انجمن مجموعه داران ایران در تاریخ ۹۲/۶/۱۴

۳- تور بازدید اعضای انجمن مجموعه داران ایران ازشهرستان های نطنز و بادرود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۹

۴- بازدید اعضای انجمن مجموعه داران ایران از سرا موزه رهگشای واقع در شهرستان بادرود کاشان در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۹

 ————————————————————————————————

 مجموعه تابلو های معرق اثر آقای متولیان

مجموعه تابلو های معرق اثر آقای متولیان

————————————————————————————————

فرستاده شده توسط آقای سام شمس آبادی (آریا فیلاتلیک ©)
 
عکسی از روز افتتاح اولین نمایشگاه تمبر در ایران

اولین نمایشگاه تمبر در ایران

گوشه ای از تصاویر مجموعه های ارسال شده توسط اعضا

از کلیه مجموعه دارن کشور دعوت میشود عکسهای خود را برای دفتر انجمن ارسال نمایند تا در اسرع وقت نسبت به قرار دادن آنها در گالری مجموعه های کشور اقدام گردد

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

” حاج حسینعلی رکن منظر ” معروف به پیروی شیرازی

" حاج حسینعلی رکن منظر " معروف به پیروی شیرازی

مرحوم پیروی شیرازی علی رغم اینکه سواد خواندن و نوشتن نداشت ۸۰۰ هزار بیت سرود

ایشان ۲۰ سال در منزل ماندند تا شعرهایش توسط فرزندانش پاکنویس شود

دراویش وی را به نام حافظ ثانی می شناسند

عکس آقای رضا رکن منظر فرزند مرحوم پیروی – ایشان نمایشگاهی را از اشعار پدرش در شیراز واقع در پشت مسجد وکیل کوچه قلوه سنگ کاری برپا نموده اند

(۹۱/۸/۱۳)


اکثر اشعار پیروی که بر روی کاغذ مکتوب شده اند بر در و دیوار چایخانه نصب شده است

—————————————————————————————————-

حضور آقای بهرام مولایی در دفتر انجمن

(تاریخ ۹۱/۸/۹)

حضور آقای مولایی در دفتر انجمن

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

سید زین العابدین بلادی مجموعه دار بزرگ کتاب که از سال ۱۳۲۲ تاکنون در

کتابفروشی بلادی واقع در خیابان زند شهر شیراز مشغول به کار می باشد

(۹۱/۸/۱۴)

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

مراسم رونمایی کتاب یادداشت های دکتر کاظمی

(۹۱/۸/۲۵)


 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

جناب آقای تهامی

مجموعه دار عکس های تاریخی

(۹۱/۸/۲۵)

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش

دیدار منوچهر لطفی (راست) و آقای طهامی (چپ) با آقای غلامحسین ملک عراقی (وسط)، مجموعه دار عکس

(۹۲/۰۴/۰۶)

 غلامحسین ملک عراقی

 • نویسنده : مدیر سایت
 • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
 • دیدگاه‌ها خاموش