کلکسیون سومین گردهمایی مجموعه داران ایران
Ad
Ad

آمار

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران همراه با تجلیل از استاد غلامرضا سحاب و رونمایی از “نقشه جهان در عصر ناصری” روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 16 در برج میدان آزادی برگزار گردید.

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

عکس دسته جمعی سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

تجلیل از استاد غلامرضا سحاب توسط ایکوم

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سخنرانی استاد غلامرضا سحاب در سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سخنرانی مهندس منوچهر لطفی در سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سخنرانی آقای دکتر محیط طباطبایی رییس ایکوم در سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سخنرانی دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سخنرانی مهندس ایرج حسابی در سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سخنرانی آقای شاه علی مدیر مجموعه فرهنگی هنری آزادی در سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

رونمایی از نقشه جهان در عصر ناصری توسط استاد غلامرضا سحاب در سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

سومین گردهمایی مجموعه داران ایران

  • نویسنده : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۴-۹۳
  • دیدگاه‌ها خاموش


نظرات بسته شده است.