کلکسیون مجموعه یا کلکسیون چیست؟
Ad
Ad

آمار

مجموعه یا کلکسیون چیست؟

از لحظ لغوی = گردآوری دسته ای از اشیاء از قبیل اشیاء هنری، فرهنگی، تاریخی، صنعتی، طبیعی و غیره می باشد.

از لحاظ قانونی ( مجموعه اموال فرهنگی، تاریخی یا هنری ) = شامل اموال فرهنگی، تاریخی و هنری می شود که علاوه بر ارزش فرهنگی، تاریخی و هنری هر یک از آنها، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش هویتی مضاعف به وجود می آورد

ماده ۵ آئین نامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ، تاریخیمنقول مجاز مصوب ۰۵/۰۵/۸۴ هیئت وزیران

به عبارت دیگر دسته ای از یک گروه اشیاء هنری، فرهنگی، تاریخی، صنعتی و طبیعی که تعداد آنها از تعدادانگشتان دست به طور نامحدود فراتر رود و از کنار هم قرار گرفتن آن دارای مفهوم هویتی مضاعف گردد

.از لحاظ اقتصادی = به کالای کلکسیونی

Collectible Goods اطلاق می شود که معمولاً دارای هیچ گونه ارزش مطلوبیتی نیستند و صرفاً به دلیل آنکه برای کلکسیون هستند دارای ارزشند. اما عموماً هنگامی که ارزش پول تنزل می کند ارزش خود را حفظ می نمایند و در یک دوره تورمی افراد زیادی به کالای کلکسیونی به عنوان ارزش بهتر از پول روی می آورند.

  • نویسنده : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۶-۹۳
  • دیدگاه‌ها خاموش


نظرات بسته شده است.