کلکسیون انجمن مجموعه داران ایران: مصاحبه ها
Ad
Ad

آمار

مصاحبه آقای منوچهر لطفی با روزنامه هنرمند در تاریخ  ۱۳۹۴/۱۰/۱۵۰ – دریافت مصاحبه

مصاحبه آقای منوچهر لطفی و کبریت ستاره ممتاز با روزنامه جهان اقتصاد در تاریخ  ۱۳۹۴/۸/۳۰ – دریافت مصاحبه

مصاحبه آقای سیروس غنی با روزنامه اطلاعات در تاریخ  ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ – دریافت مصاحبه

  • اپراتور : اپراتور
  • تاریخ : ۱۱-۲۰-۹۴
  • برچسب ها